BRIEFING SATURDAY 23.10.2021 
 
 
We would like to invite you to the opening briefing on 23.10.2021 on Saturday at 17:00 in the LKMI clubhouse
Beer provided
Rádi bychom vás pozvali na zahajovací briefing 23.10.2021 v sobotu  v 17:00 hodin v klubovně LKMI
Pivo zajištěno
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UPDATE:
Po revizi CAA byla frekvence opět uvedena do souladu s publikovaným ENR 5.5.4.
 

Frequency GLIDER-GLIDER -over FL95 from 130,925 MHZ (ENR 5.5.4.

Frekvence Kluzák-Kluzák nad FL95 ze 130,925 MHZ (ENR 5.5.4.

 

Wave Camp 2021 in LKMI:

10/23/2021 - 11/7/2021

 

 

 

This week we will publish basic information about the wave season.
Main Wave Camp in LKMI:
10/24/2020 - 11/8/2020
FOR PILOTS WITH LKMI TAKE OFF:/ Pro piloty startující z LKMI:
 
Po přistání z vlny na LKMI osobně nahlásím čas přistání a jméno/imatrikulaci kluzáku časoměřiči! Pokud nebude mé přistání zaznamenáno v bloku časoměřiče, vystavuji se nebezpečí vyhlášení pohotovosti/hledání kluzáku se všemi důsledky pro pilota kluzáku. V případě přistání mimo letiště udám čas/jméno/imatrikulaci a místo přistání na telefonním čísla +420604905903 formou SMS.
 
After landing from the wave at LKMI, I will personally report the landing time and the name / matriculation of the glider to the timekeeper! If my landing is not recorded in the timer block, I run the risk of declaring an alert / searching for a glider with all the consequences for the glider pilot. In the case of landing outside the airport, I will indicate the time / name / registration and the place of landing on the telephone number +420604905903 in the form of an SMS.
 
 

Poplatek za registraci 2021-22

Registration fee 2021-22

 

Pro piloty startující z LKMI - 500.-CZK/sezona

For pilots with LKMI take off - 20.-€/season

 

Pro piloty startující z jiných letišt - 200.-CZK/sezona

For pilots with take off fro other airports - 8.-€/season

 

Registrační poplatek uhraďte na :

Registration fee pay to:

 

CITFIN s.d.

1106763/2060
IBAN : CZ81 2060 0000 0000 0110 6763 
SWIFT: CITFCZPPXXX

Děkujeme / Thank you