FOR PILOTS WITH LKMI TAKE OFF:/ Pro piloty startující z LKMI:
 
Po přistání z vlny na LKMI osobně nahlásím čas přistání a jméno/imatrikulaci kluzáku časoměřiči! Pokud nebude mé přistání zaznamenáno v bloku časoměřiče, vystavuji se nebezpečí vyhlášení pohotovosti/hledání kluzáku se všemi důsledky pro pilota kluzáku. V případě přistání mimo letiště udám čas/jméno/imatrikulaci a místo přistání na telefonním čísla +420604905903 formou SMS.
 
After landing from the wave at LKMI, I will personally report the landing time and the name / matriculation of the glider to the timekeeper! If my landing is not recorded in the timer block, I run the risk of declaring an alert / searching for a glider with all the consequences for the glider pilot. In the case of landing outside the airport, I will indicate the time / name / registration and the place of landing on the telephone number +420604905903 in the form of an SMS.
 
After landing from the wave at LKMI, I will personally report the landing time and the name / matriculation of the glider to the timekeeper! If my landing is not recorded in the timer block, I run the risk of declaring an alert / searching for a glider with all the consequences for the glider pilot. In the case of landing outside the airport, I will indicate the time / name / registration and the place of landing on the telephone number +420604905903 in the form of an SMS.přistání z vlny na LKMI osobně nahlásím čas přistání a jméno/imatrikulaci kluzáku časoměřiči! Pokud nebude mé přistání zaznamenáno v bloku časoměřiče, vystavuji se nebezpečí vyhlášení pohotovosti/hledání kluzáku se všemi důsledky pro pilota kluzáku. V případě přistání mimo letiště udám čas/jméno/imatrikulaci a místo přistání na telefonním čísla +420604905903 formou SMS.
 
After landing from the wave at LKMI, I will personally report the landing time and the name / matriculation of the glider to the timekeeper! If my landing is not recorded in the timer block, I run the risk of declaring an alert / searching for a glider with all the consequences for the glider pilot. In the case of landing outside the airport, I will indicate the time / name / registration and the place of landing on the telephone number +420604905903 in the form of an SMS.