Ahoj,

děkuji za trpělivost, registrace bude spuštěna tento víkend. Provádíme aktualizaci Vlnové směrnice (k dispozici také o víkendu), před registrací si prosím přečtěte aktualizovanou verzi.

Hello,

Thank you for your patience, registration will be launched this weekend. We are updating the Wave directory (also available on weekends), please read the updated version before registering.

 

Wave Camp 2021 in LKMI:

10/23/2021 - 11/7/2021

 

 

Frequency GLIDER-GLIDER -over FL95 from 130,925 MHZ (ENR 5.5.4.) to 130,930 MHz (VFR-ENR-7- skupinové kmitočty)

Frekvence Kluzák-Kluzák nad FL95 ze 130,925 MHZ (ENR 5.5.4.to 130,930 MHz (VFR-ENR-7- skupinové kmitočty)

This week we will publish basic information about the wave season.
Main Wave Camp in LKMI:
10/24/2020 - 11/8/2020
FOR PILOTS WITH LKMI TAKE OFF:/ Pro piloty startující z LKMI:
 
Po přistání z vlny na LKMI osobně nahlásím čas přistání a jméno/imatrikulaci kluzáku časoměřiči! Pokud nebude mé přistání zaznamenáno v bloku časoměřiče, vystavuji se nebezpečí vyhlášení pohotovosti/hledání kluzáku se všemi důsledky pro pilota kluzáku. V případě přistání mimo letiště udám čas/jméno/imatrikulaci a místo přistání na telefonním čísla +420604905903 formou SMS.
 
After landing from the wave at LKMI, I will personally report the landing time and the name / matriculation of the glider to the timekeeper! If my landing is not recorded in the timer block, I run the risk of declaring an alert / searching for a glider with all the consequences for the glider pilot. In the case of landing outside the airport, I will indicate the time / name / registration and the place of landing on the telephone number +420604905903 in the form of an SMS.
 
 

Poplatek za registraci 2021-22

Registration fee 2021-22

 

Pro piloty startující z LKMI - 500.-CZK/sezona

For pilots with LKMI take off - 20.-€/season

 

Pro piloty startující z jiných letišt - 200.-CZK/sezona

For pilots with take off fro other airports - 8.-€/season

 

Registrační poplatek uhraďte na :

Registration fee pay to:

 

CITFIN s.d.

1106763/2060
IBAN : CZ81 2060 0000 0000 0110 6763 
SWIFT: CITFCZPPXXX

Děkujeme / Thank you